Vải gai – vải lanh

No Item Yarn count Weave Composition Width Weight Finish
1 1276F HP9 x HP9 PLAIN HEMP 100 62/3 220
2 SP11139F LTR4.5 x LTR4.5 PLAIN LINEN/RAYON 55/45 54/5 265 Printed
3 11725F CD20 x L44Lea PLAIN COTTON/LINEN 50/55 53/4 138
4 1276F SCD30 x CYL20 DOBBY COTTON/LINEN 95/5 58/9 150
5 RW12339F LTC11 x LTC11 PLAIN LINEN/COTTON 55/45 52/3 220 Emerizing
6 11093F RA21 x RA21 PLAIN RAMIE 100 57/8 127
7 11093F RA21 x RA21 PLAIN RAMIE 100 50/1 180 Ripple

Sản phẩm ứng dụng