Vải áo Sơ Mi

No Item Article Composition Width Weight Remark 1 1538 PLAIN CM40/P/C/45 58/9 160 2 1632 2/1TWILL H30/H16 58/9 195 3 5025 PLAIN CVC42/CVC42 58/9 129 4 5052 PLAIN CVC45/CVC45 58/9 101 5 5072 PLAIN CVC45/CVC45 58/9 114 6 5100 [...]

Các sản phẩm ứng dụng

Là đại lý cung cấp, đại lý chính thức cung cấp chính các sản phẩm vải Kaki chất lượng số 1 của PangRim và là đơn vị cung cấp chính cho các công ty chuyên về sản phẩm bảo [...]

Showing 1–5 of 17 results