Giới thiệu

CUNG CẤP CÁC LOẠI VẢI SỢI Vải áo Sơ Mi T/C 65/35 CVC 60/40, CVC 70/30, CVC 80/20 100% Cotton CM40, CM50, sợi compact 100% Cotton cao cấp CM80/, CM 100/2, CM120/2 TR 65/35, TR 70/30, TR 80/20 Vải [...]

Vải áo Sơ Mi

No Item Article Composition Width Weight Remark 1 1538 PLAIN CM40/P/C/45 58/9 160 2 1632 2/1TWILL H30/H16 58/9 195 3 5025 PLAIN CVC42/CVC42 58/9 129 4 5052 PLAIN CVC45/CVC45 58/9 101 5 5072 PLAIN CVC45/CVC45 58/9 114 6 5100 [...]

Showing 1–5 of 24 results